بعضی اوقات

بعضی اوقات با خودمون درگیر میشیم نمیدونیم چیکارکنیم خوب و بد رو ازهم تشخیص

نمیدیم.نمیدونیم داریم چکار میکنیم اصلا واسمون مهم نیست که باکی طرفیم یا کی

جلومونه واقعا بعضی اوقات سیستم عصبی بدنمون قاطی میکنه وبه نقطه فوران میرسه

باید سعی کنیم که در این مواقع خودمون رو کنترل کنیم تا موفق شیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید