هوررررررااا برف...

دوستای گلم دیشب حدودای ساعت 12 برف شروع به باریدن کردومن برای خوردن یک لیوان اب خنک از خواب بلند شدم اتفاقی رفتم کنار پنجره دیدم خیا خونمون پر از برف شده از خوشحالی داشتم بال در می اوردم این بارش تا ساعت 11صبح ادامه داشت و قطع شد که یه یک ساعتی هست که دوباره شروع بارش کرده دعا کنید ادامه پیدا کنه تا برم سرسره بازی..

/ 0 نظر / 17 بازدید