وااااااییی خدای من...

خدایا توکه اینقدر مهربونی چرا یه ذره برف میفرستی زود تمومش میکنی هرشب

داره برف میباره پنج دقیقه میباره وزود تموم میشه آخه مگه ما چه گناهی کردیم

که امسال نعمتت را از ما گرفتی خدایا از این برف های الکی خسته شدیم خسته

هرروز هواابری.ابری که همه جارا تاریک کرده اما خبری از بارن نیست خودت قضاوت کن

انصافه؟؟؟؟

خدایا خواهش میکنیم خواهش.

میدونی خواهش........

/ 3 نظر / 8 بازدید
باران

خدای من[قلب] سلام آناناسیییییییییییی[ماچ] ممنون ازخوش آمد گویی[گل]

خانوم سیب

هعییییییییییییی منم برررررف میخامممممممممم

کوله پشتی

خدایا برفففففففففففففففففففففف ببارون [گریه]