تسلیت باد...

بهارمان فاطمیست ودلهایمان هم .... فاطمی.

نوروز با یاد وخاطره فاطمه آغاز شدپس عشقست....فاطمه

به شفاعتت محتاجیم ....یا فاطمه

بانوی دوعالم دستمون روبگیر بد به زمین افتاده ایم....یا فاطمه

امسال رو با نام وعشقه تو شروع کردیم حتما از سال گذشته بهتره.

سالی که گذشت بدترین سال زندگیم بود اما امسال چون با یاد توست عالیست.

الگوی اول فاطمه ......................یا فاطمه.

/ 1 نظر / 10 بازدید