عاشقتم...

مهبدی میدونم خیلی باهم دعوا میکنیم.خیلی جنگ میگیریم .گاهی اوقات کاری میکنم 

که تنبیه شی ...

امامیخوام بدونی...چشمک

حاضرم تموم زندگیمو بدم تموم دنیامو بدم تا باشی اونم سرافراز 

اگه باهات قهر میکنم زود میام منت کشی اخه طاقت نمیارم 

کسی که زندگیمه نارحت باشه عزیزم میدونم هر از گاهی اگه 

قهرم باشیم به وبم سر میزنی این پست زوگذاشتم اگه بهت

درهر شرایطی بدی کردم ببخشیم .

ولی اینو بدون که اگه میدونستی چقدر دوست دارم هیچوقت

ازم ناراحت نمیشدی.ومیفهمیدی چون دوست دارم باهات دعوا میکنم....

عاشقتم بینظیر وخوشگل ترین داداش دنیاعاشقتمزبانماچقلب

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید