همه با هم میاییم...

دوستای گلم باید همیشه یادمون باشه که اگر انقلاب ماپیروز نمیشد ما بااین همه راحتی

زندگی نمیکردیم.وعده انقلابی ما چهار شنبه همراه با شعار های زننده.

انقلاب ما انفجار نور بود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
کوله پشتی

سلام عزیز دلم..خوبی خوشگله؟؟؟ قالب جدید مبارک [ماچ][قلب]