سفر مشهد...

یه چند روزی هست توی مدرسه شوروشوق سفر مشهد به پاشده اون اوایل بابا،مامانم

 

بااین قضیه موافقت میکردن اما بر اساس برخی از موضاعات مانند خرابی وسیله نقلیه

 

وتصادف و....موافقت =با مخالفت شده اصرار های من هم بیفایدس برخی از دوستان

 

که قراره برن خیلی خوشحالن و دعا دعا میکنن که هرچه سریع تر راهی شن

 

منم به دلیل اینکه نمیرم قراره که فردا صبح همراه مدرسه مامانم اینا برم اردو

 

وبرنامه ریزی کردیم باداداشم که حسابی خوشبگذرونیم به امید اردویی به یادماندنی.

/ 1 نظر / 28 بازدید