شب های قدر....

قدر های دیگری فرارسید ماهم آماده برای عفو ،در این لحظه های احیا حواسمون به هم

 

باشه وهم رو فراموش نکنیم.همه محتاج دعاهای دیگری هستیم .

 

 

التماس دعا.

/ 6 نظر / 38 بازدید
محمد

با سلام خدا به موسی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن کناه نکرده ای تا دعای شما مستجاب شود. موسی عرض کرد: چگونه ؟ خدا فرمود : به دیگران بگو تا برایت دعا کنند.چون تو با با زبان آنها گناه نکرده ای . پس مرا در این شبها ، نه به بهای لیاقت ؛ بلکه به رسم رفاقت دعایم کنید. محتاج زبانهای پر از زمزمه پاکی های شماییم .

پری

سلام خوبی؟ التماس دعا عزیزم

mahsa

بدهيد روي تخت سليمان حک کنند پادشاهي مختص شخص شخيص حيدر است

محمد داداشی

به صاحب صفات سمیع و بصیر کریم خطابخش پوزش پذیر جهان قعر خواب بدی رفته است به جای جهان هم تو احیا بگیر"