خدایا.....

خدایا سال در پایان است ....

سالی دگر در راه است....

امسال چه خوب وچه بد گذشت....

و چه خوب وچه بد کارهای خودماست....

گله ای نیست...

اما خواهش میکنم سال جدید را سالی سرشار از عشق،محبت،دوستی ومحب

برای ما رقم بزن ....

ودروغ وزشتی هارا ریشه کن،کن....

ما بنده هایت بسیار گنه کاریم در پایان سال کهنه ببخش که بسیار آمرزنده ای....

خدایا امسال چه خوب وچه بد گذشت ... به آینده ما فکر کن...

خدایا اگه کمکم کنی پزشک آینده مونمااااا..فرد موثر ومفید ودرسخون...

پش کمکم کن ودستمو بگیر بنده ناسپاسی نیستم ونخواهم بود هرگز.

/ 1 نظر / 15 بازدید

[گل]