آرزوهایت را برآورده میکند .خدایی که برای خندیدن ورویش درخت آسمان را به گریه می اندازد.

/ 0 نظر / 7 بازدید