بهاری شویم...

سال درپایان است

ببخش البته اونایی که قابل بخشش اند...

دلت رو تکانی بده البته اگه میشه...

کینه هارو دور کن اگه امکان داره ....

دروغ رو کنار کن اگه سخت نیست...

خبر چینی رو از خودت دور کن البته اگه اهلشی...

سال نورو به همه تبریک بگو پیشاپیش حتی اگه بهت تبریک نگن ...

تصمیم بگیر انسان خوبی باشی اگه بد بودی...

دل خدا،پدرومادر رو بدست بیار اگه ازدست دادی...

از همه بخواه ببخشنت اگه اشتباه کردی...

این کارا رو بکن تا سالی سرشار از عشق همگانی و بون از استرسی را داشته باشی

سال نورا به همه ی دوستان مجازی ،پدر،مادرومعلمان عزیزم که خیلی دوسشون دارم

رو پیشا پیش تبریک میگم.

انشاالله سالی سرشار از خوبی و پاکی راداشته باشید.

/ 1 نظر / 14 بازدید
باران

[گل][گل][گل][گل][گل][فرشته][بغل][قلب][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل]بهاران خجسته باد