شفای مریض ها

سلام.

وقت اذان که میشه خیلی از ماها برای عبادت ورازونیاز بامعبود یکتا  به سوی بر پایی نماز 

میشتابیم اما خیلی از ماهاهم نه...بابی خیالی به کار دیگه ای میپردازیم بدون اینکه بدونیم

خدایی که مارو خلق کرده هیچ نیازی به ما نداره وما بهش نیاز داریم فکر نکنیم که هیچ

چیزی کم نداریم ویا برعکس شاید نماز بخونیم وبا خدا دردودل کنیم همه نیاز هامون رو بگیم

ولی چون سالمیم سلامتی کسی رو درخواست نکنیم .اما نمیدونیم که ما بااین راحتی

داریم زندگی میکنیم وخیلی ها برای یک بار نفس کشیدن چه سختی هایی رو تحمل

میکنن.

یا اینکه چون ثروتمندیم فکر میکنیم همه کاررو میتوان باپول انجام داد ومشکلی نیست.

اما کسی هست که واسه یک ساعت زندگی حاضر تمام ثروتش رو بده اما نتونه زندگی

کنه.وحتی برای یک بار از خدا نمیخواد کمکش کنه وفکر میکنه چون پول داره همه چی داره.

ولی در همین حال کسی هست که در فقر کامل بسر میبرد وهیچ پولی نداره اما باقلبی

سرشار از عشق به خدا پناه میبره دراین حال تنها شفای مریض خودرا نمیخواد بلکه شفای همه مریض هارو میخواد.

اینجاسل که خدا همچو او با دستی پر از نیرو دست بنده اش را میگیره وبهش کمک میکنه وزندگی دوباره ای بهش میبخشه.

پس یادمون باشه در هر حال چه ثروتمند-چه فقیر- چه نیاز مند وچه بینیاز به خدا نیاز مندیم.

خواهش میکنم هنگام اذان خداوبنده هاشو  مخصوصا کسی که بیماره

بیماری خیلی سخته حتی اگه یه سرما خوردگی ساده باشه چه برسه به سرطان و...

ذکر امن یجیب ودعای خدایا همه مریض هارو شفابده رو فراموش نکنید

 

/ 0 نظر / 6 بازدید